Haber Detayı
22 Nisan 2013 - Pazartesi 01:03 Bu haber 481 kez okundu
 
Sigorta Hesaplamaları
- Haberi
Sigorta Hesaplamaları

Sonuç olarak, gerek prim üretim hacmi, gerek direkt prim üretiminin GSMH içindeki payı ve gerekse kişi başına düşen prim miktarı göz önüne alındığında. yukarıdaki rakamlardan da anlaşılacağı gibi, Türk sigorta sektörünün dünya sigorta sektörü http://www.hesaplamak.net/dask-sigortasi-hesaplama.html  içindeki yerinin son sıralarda olduğu, başka bir ifadeyle, diğer ülkelerde sigorta sektörünün sağladığı fon yaratma gücünün Türkiye’de henüz yeterince etkin olmadığı ortaya çıkmaktadır.  Tam üyelik yolunda Aday Ülke Statüsü’ne sahip olduğumuz Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sigorta piyasaları ile ülkemiz sigorta piyasasını üretilen direkt primler açısından karşılaştırdığımızda, Türkiye’nin AB ülkelerinin bir hayli gerisinde olduğu görülmektedir. Türkiye’nin üretmiş oldukları toplam prim, dünya payı ve sıralamadaki yeri gösterilmektedir. Bu rakamlara göre Türkiye, listenin sonlarında yer alan ve nüfusu bize göre oldukça az olan Portekiz’den 2,9 kat, Lüksemburg’dan ise 2,5 kat daha az sağlık sigortası hesaplama prim üretmektedir. Listenin en son sırasında bulunan Yunanistan ise Türkiye nüfusunun %16’sına sahip iken prim üretimi açısından ülkemizden %20 daha az bir prim üretim sağlamaktadır (Yunanistan, 1999’da Türkiye’den %10 daha fazla bir üretim gerçekleştirmiştir). Bununla birlikte Türkiye nüfusunun %13’ü bir nüfusa sahip olan İsveç, Türkiye’nin 6,3 katı fazla primsağlık sigortası hesaplama üretimi gerçekleştirirken, İrlanda 5,8, Avusturya 3,8, Finlandiya 4, Danimarka 3,6 kat daha fazla prim üretimi sağlamaktadır.   Uzun vadeli fonların oluşmasında önemli bir araç olan hayat primleri açısından değerlendirildiğinde ise, Lüksemburg’un Türkiye’den 8,9 kat, Portekiz’in 6,8 kat ve Yunanistan’ın 2,4 kat daha fazla prim ürettiği görülürken. İsveç’in 25,9, İrlanda’nın 25, Finlandiya’nın 17,3, Danimarka’nın 12,5 ve Avusturya’nın ise 9,5 kat fazla prim üretimi sağladığı sağlık sigortası hesaplama dikkati çekmektedir. 2000 yılı itibariyle Avrupa Birliği içerisinde kişi başına düşen sigorta primi 1.919 $ olup bu tutar 42,,6 $ olan Türkiye rakamının yaklaşık 45 kat fazlasıdır. Bununla beraber, listenin son üç ülkesi konumunda olan ülkelerden İspanya, Türkiye^den 22 kat, Portekiz 15 kat ve Yunanistan ise 5 kat daha fazla kişi başına prim miktarına sahiptir. Öte yandan AB üyesi ülkelerden İngiltere ülkemizden 88 kat daha fazla kişi başına prim hacmine sahip iken, İrlanda 60, Hollanda 54, Danimarka 45, Lüksemburg 35 ve kasko Avusturya 31 kat daha fazla bir kişi başına prim miktarına sahiptir.   Hayat branşında ise, Türkiye’de 2000 yılında 7,8 $’lık kişi başına prim üretimi gerçekleştirilirken, bu rakam AB genelinde ortalama 1.251 $ olmuştur. Kişi başına hayat primi, listenin sonlarında yer alan İspanya’da Türkiye’dekinden 71, Portekiz’de 45 ve Yunanistan’da 15 kat daha yüksek seviyede gerçekleşmiştir.   Prim üretiminin GSMH kasko içindeki payı açısından AB üyesi ülkeler ile Türkiye’nin durumu karşılaştırıldığında, AB genelinde üretilen primlerin GSMH içindeki payı ortalama olarak %9,2 düzeyinde iken bu oran Türkiye’de %1,5 seviyesinde bulunmaktadır. Yine AB genelinde hayat primlerinin GSMH içindeki payı %6 iken, Türkiye’de ‰3 gibi oldukça düşük bir düzeydedir. Yukarıda verilen her üç tablodan da anlaşılacağı üzere, yaşam standartları ve eğitim düzeyi bakımından dünyanın en gelişmiş nüfusunun yaşadığı Avrupa Birliği ülkelerinde sigortacılık sektörü de oldukça gelişmiş düzeydedir. Türkiye gerek kasko prim üretim hacmi, gerek kişi başına düşen prim miktarı ve prim üretiminin GSMH içindeki payı açısından AB ülkelerinin hepsinden daha alt seviyelerde bulunmaktadır. Özellikle hayat dalında Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki fark bir hayli açık durumdadır.
Kaynak: Editör: Haber Merkezi
Etiketler: Sigorta, Hesaplamaları,
Yorumlar
Haber Yazılımı