Yazı Detayı
15 Ağustos 2018 - Çarşamba 16:22 Bu yazı 6957 kez okundu
 
İmar Barışı için hangi yolu izlemeliyiz?
Salih Baki
salihbaki@akillibinam.com
 
 

İmar barışı, imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle; Vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması, yoluyla bu yapılara yasallık kazandırarak vatandaşımızın imar sorunlarının çözülmesi hedeflenmektedir.

Yapılan yasal düzenleme ile ülkemizde imar barışını sağlamak maksadı hedeflemiştir. Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük çoğunluğu 1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır. Ülkemizdeki imara aykırı yapıların 50’in üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir.

İmar Barışına, vatandaş ve belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar, Mahkemelerde süreçlerin uzaması, belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkım işlemini gerçekleştirirken yaşanan zorluklar, vatandaşlar bu ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğal gaz bağlatamamaları ya da kaçak kullanım yapmaları sebebiyle ihtiyaç duyulmuştur.

İmar barışından, 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.

Kapsam dışında olanlar; Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi,  İstanbul Tarihi Yarımada, Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alanda belirlenen yerler, üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde, kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar bu kapsamın dışındadır.

İmar barışının sağlayacağı faydalar şunlardır; İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir. Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır. İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir. Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.

Yapı kayıt belgesi bedeli, yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden, konutlarda 3, ticari kullanımlarda 5, karma kullanımlı yapılarda; konut ve ticari olarak kullanılan alanlar ayrı ayrı ve arsa payları da dikkate alınarak belirlenen katsayı ile çarpılması sureti ile hesaplanacaktır. Yapı Bedeli; tarımsal Amaçlı Basit Binalar İçin: 200 TL/m2, 1-2 Katlı binalar ve basit sanayi yapıları için: 600 TL/m2, 3-7 Katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için: 1000 TL/m2, 8 ve daha yüksek katlı binalar için: 1600 TL/m2, lüks Binalar, Villa, Alışveriş Kompleksi, Hastane, Otel vb. Yapılar: 2000 TL/m2, güneş Enerji Santralleri(GES): 100.000 TL/MW. Arsa Bedeli; Emlak Vergisi Kanunu’na Göre Belirlenen Emlak Vergi Değeri.

E-Devlet Üzerinden Yapılacak Müracaatta Gereken Bilgiler; E-devlet şifresi, geçerli bir cep telefonu numarası, geçerli bir e-posta adresi, beyan edilecek yapının adresi, tapusu varsa ada ve parsel bilgileri, toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2), yapıdaki konut ve işyeri sayısı, arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir), yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2), yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek), imar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi, yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet, fotoğraf.

"Cep"e mesaj gelecek

Form doldurulduktan sonra, 24 saat içinde şahsın mobil telefonuna banka hesabı ve yatırılması gereken bedele ilişkin bilgi mesajı gelecek. Yalan ve yanlış beyanda Yapı Kayıt Belgesi iptal edilecek, ödedikleri para Hazine'ye gelir kaydedilecek. İnşaat halindeki yapılar da yapı kayıt belgesi alabilecek. Düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendi. Yapıların yaklaşık maliyet bedeli 200 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor. Başvurular, 31 Ekim 2018'e kadar devam edecek. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenecek. Bakanlar Kurulu bu süreleri 1 yıla kadar uzatabilecek.

Yapı kayıt belgesinin kullanım yerleri

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir. Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.

 

İmar barışı müracaatı e-devlet üzerinden 5 sekmede gerçekleştirilir:

•      Bilgilendirme ve onay

•      Müracaat sahibine ait bilgiler

•      Yapıya ait bilgiler

•      Ön izleme

•      İşlem sonucu

Salih Baki

Baki Mimarlık & Kentsel Dönüşüm

 
Etiketler: İmar, Barışı, için, hangi, yolu, izlemeliyiz?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
Haber Yazılımı Yandex.Metrica